Aprilie - George Topârceanu

Aprilie - George Topârceanu

Craciun Poster

Craciun Poster

Ion november 2014 trip to Movdova

Ion november 2014 trip to Movdova

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Manifestatia de sustinere a Unirii - Dublin 12.10.2014

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Noastra cea Romana

Nistru Uneste Moldova

Aalsa Club

Spectacol Guguţă

blue air

blue air

Tuesday, June 28, 2011

New guidelines on the Habitual Residence condition


From: Anne X. Bevan <AXBevan@justice.ie>
Date: Mon, Jun 27, 2011 at 4:46 PM
Subject: New guidelines on the Habitual Residence condition
To: "Anne M. O'Gorman" <AMOGorman@justice.ie>Dear All

I am attaching a link to new guidelines on the operation of the Habitual
Residence  condition, recently published by the Department of Social
Protection.

http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx

Regards

Anne Bevan
Office for the Promotion of Migrant Integration
Department of Justice and Equality
6-7 Hanover Street East
Dublin 2

01 474 8626

www.integration.ie


**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************No comments:

Post a Comment