Aprilie - George Topârceanu

Aprilie - George Topârceanu

Craciun Poster

Craciun Poster

Ion november 2014 trip to Movdova

Ion november 2014 trip to Movdova

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Manifestatia de sustinere a Unirii - Dublin 12.10.2014

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Noastra cea Romana

Nistru Uneste Moldova

Aalsa Club

Spectacol Guguţă

blue air

blue air

Sunday, December 1, 2013


Suntem români, deci trăim, simţim, iubim şi gândim româneşte! La mulţi ani, dragi români!
“Ne vom salva doar revenind la românism şi realizând reîntregirea neamului românesc”, Gheorghe Ghimpu

Sunt în istoria poporului român momente de mare importanţă istorică, de prestigiu, pe care n-avem dreptul să le uităm. Un astfel de eveniment este 1 Decembrie 1918 – ziua în care a fost înfăptuit idealul de veacuri al tuturor românilor: de a se reuni în hotarele unui singur stat şi de a trăi în frăţietate, pace şi fericire.

Astăzi, flacăra idealului de unitate şi de comuniune naţională arde plină de viaţă în rândurile celor care vorbesc aceeaşi limbă, au aceeaşi istorie, spiritualitate şi cultură, împărtăşesc aceeaşi credinţă. Spiritul care ne-a călăuzit la 1 decembrie 1918, ne călăuzeşte şi astăzi în mişcarea noastră către realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană, acolo unde cetăţenii Republicii Moldova se vor regăsi alături de fraţii lor. Păstrarea şi afirmarea valorilor neamului românesc sunt obiectivele pe care Partidul Liberal le va promova şi în continuare, în pofida criticilor isterice ale comuniştilor sau ale intereselor personale sau de grup, manifestate de alţi actori politici. Crezul care ne uneşte şi ne mobilizează rămîne a fi idealul pentru care au luptat strămoşii noştri. Adevărul incontestabil este că împărţim cu România aceleaşi tradiţii, valori, limbă şi istorie .

Astăzi, în zi de sărbătoare, ne îndreptăm cu cele mai speciale gânduri către toţi cei care vorbesc, simt şi gândesc româneşte.  O datorie sfântă avem - să nu uităm marile evenimente ale neamului românesc, marii bărbaţi care au făurit istoria naţională şi care şi-au pus pieptul în calea furtunii pentru realizarea celui mai măreţ act istoric al românilor – Marea Unire.

Ziua de 1 Decembrie a intrat în calendarul de suflet al istoriei noastre, este un popas de reculegere sufletească, de adâncă trăire a unor sentimente cu adevărat patriotice româneşti.

Vă dorim, dragi români, prosperitate, pace, fericire şi vom lupta pentru ca ziua adevărului – cea care ne va aduce Unire, să aline durerea şi chinurile pe care ni le-a provocat regimul comunist de ocupaţie.

Mulţumim, România, că ai fost şi eşti alături de cetăţenii Republicii Moldova.
La mulţi ani, România! La mulţi ani, poporule român!


Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
1 decembrie 2013