Aprilie - George Topârceanu

Aprilie - George Topârceanu

Craciun Poster

Craciun Poster

Ion november 2014 trip to Movdova

Ion november 2014 trip to Movdova

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Manifestatia de sustinere a Unirii - Dublin 12.10.2014

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Noastra cea Romana

Nistru Uneste Moldova

Aalsa Club

Spectacol Guguţă

blue air

blue air

Saturday, August 28, 2010

H O T Ă R Î R E

cu privire la participarea la votare în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010

În conformitate cu art. 11, 18, 22, 26 şi 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi reieşind din experienţa alegerilor trecute, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.

În acest context, Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor informaţia privind numărul cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, titulari ai actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. Informaţia a fost prezentată de către ÎS „CRIS „Registru” prin scrisoarea nr. CEC-7/1109 din 23 august 2010 prin care se confirmă un număr impunător de alegători deţinători ai actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. În temeiul celor enunţate, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.


Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 august 2010

Nr. 3484

No comments:

Post a Comment